Patientavgifter

Vi har samma villkor för patientavgifter och frikort som inom den offentliga vården

Du betalar samma avgifter oavsett om du får vård som drivs av landstinget eller av någon privat vårdgivare som landstinget har avtal med.

Barn och unga under 20 år betalar ingen avgift för hälso- och sjukvård.

Hitta hit

ÖSTRA ÖGON
Östra Ågatan 31
753 22 Uppsala